Statika a projekce staveb
překladatelství stavebně-technických textů - NĚMECKÝ JAZYK

Eliášek Karel Ing.
autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb

Sídlo : Klatovská 80, 301 00 Plzeň, IČ : 428 31 172
Kancelář :             Hřímalého 37, 301 00 PLZEŇ
                        Rudolfovská 79, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tel : (++420) 604 633 855             ICQ : 284-980-378

E-mail :    statik.eli@seznam.cz
 

Aktuální PD :            ZSRENCsk_DSP              ZSRENCsk_DSP

                                    ZSCH17sk_DPS                ZSCH17sk_DPS

 

Nosné konstrukce - železobetonové, dřevěné, zděné, ocelové

pro :
- pozemní stavby (bytové domy, DPS, hotely, sportovní haly/tělocvičny, polyfunkční objekty)
- inženýrské stavby (výrobní a skladové haly, podpůrné stavební konstrukce technologických celků)
- vodohospodářské stavby (čistírny odpadních, čerpací stanice, vodojemy)
- pomocné konstrukce pro dopravní stavby (propustky, lávky
- základové a zemní konstrukce (plošné i hlubinné zakládání, opěrné stěny)
- zvláštní konstrukce (ocelové skelety pro konteinery, pomocné jeřábové dráhy)

ve fázi :
- studie, návrhu koncepce
- projektové dokumentace pro územní/stavební řízení
- projektové dokumentace pro realizaci stavby
- statické posudky stávajících konstrukcí

pro :
- novostavby
- rekonstrukce, nástavby, vestavby

dle :
- ČSN, DIN, EC
- v českém nebo německém jazyce

formou :
- kompletní projektové dokumentace
- konzultace telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou
- podklady a výstupy možno ve formátu *.elw, *.dxf, *.dwg, ev. jiné grafické nebo textové
formáty

pomocí :
- program pro statické výpočty metodou MKP "FEAT" (SCIA s.r.o., Praha) - lic. č. U367
- program pro statické výpočty běžných stavebních konstrukcí "MB-STATIK"
(MB-Software Hameln/BRD), lic. č. 14015
- grafický system SoftCAD 3.D (K3ULTRA, Jedovnice)

 

Poslední aktualizace : 17.01.2007